Słowo na dziś
Z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga.

do Efezjan 2,8

www.LCWords.com