Słowo na dziś
Bogatym tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, ale w Bogu, który udziela nam wszystkiego obficie, żebyśmy z tego korzystali.

1 do Tymoteusza 6,17

www.LCWords.com