Słowo na dziś
Tęskniąc, czekałem na Pana, a On skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady, z grząskiego bagna i postawił moje nogi na skale. Krok mój uczynił pewnym. Włożył w moje usta pieśń nową ku czci naszego Boga.

Psalm 40,2-4

www.LCWords.com