Słowo na dziś
Wieczny Bóg jest bezpiecznym schronieniem, On odwiecznie wyciąga w dół swoje ramiona.

Powt. Prawa (5 Mojżeszowa) 33,27

www.LCWords.com