Słowo na dziś
Jestem pewien, że Bóg rozpoczął wśród was swoje wielkie dzieło; on też doprowadzi je do celu – do dnia przyjścia Jezusa Chrystusa.

do Filipian 1,6

www.LCWords.com