Słowo na dziś
Dla Boga wszystko jest możliwe.

Mateusza 19,26

www.LCWords.com