Słowo na dziś
Jezus Chrystus jako pierwszy przeszedł ze śmierci do życia i teraz panuje nad królami ziemi.

Apokalipsa (Objawienie) 1,5

www.LCWords.com