Słowo na dziś
Kto jest wśród was mądry i rozumny? Niech w nienagannym postępowaniu wykaże się swoimi uczynkami, zachowując mądrą łagodność.

Jakuba 3,13

www.LCWords.com