Słowo na dziś
Pan jest bliski tym, których serce jest złamane, wybawia skruszonych na duchu.

Psalm 34,19

www.LCWords.com