Słowo na dziś
Wprowadzajcie Słowo w czyn; nie bądźcie tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Kto tylko słucha Słowa, a nie wprowadza go w czyn, przypomina człowieka, który ogląda w lustrze swoją twarz. Obejrzał on samego siebie, odszedł i natychmiast zapomniał, jak wygląda.

Jakuba 1,22-24

www.LCWords.com