Słowo na dziś
Szczęśliwi, którzy są zasmuceni, bo Bóg ich pocieszy.

Mateusza 5,4

www.LCWords.com