Słowo na dziś
Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. a jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego?

Mateusza 5,44-45.47

www.LCWords.com