Słowo na dziś
Dźwigajcie wzajemnie swoje ciężary, a w ten sposób spełnicie prawo Chrystusa.

do Galatów 6,2

www.LCWords.com