Słowo na dziś
Oddal udręki od mego serca, uwolnij mnie od utrapień!

Psalm 25,17

www.LCWords.com