Słowo na dziś
Z prawdziwą radością przyjmujcie różne próby i doświadczenia, jakim jesteście poddani, pewni tego, że sprawdzona w ten sposób wasza wiara musi zrodzić wytrwałość.

Jakuba 1,2-3

www.LCWords.com