Słowo na dziś
Wszystko mogę dzięki Chrystusowi, który mnie umacnia.

do Filipian 4,13

www.LCWords.com