Słowo na dziś
Jesteście powołani do wolności; tylko w imię tej wolności nie ulegajcie grzesznej naturze, ale z miłością służcie sobie nawzajem.

do Galacjan 5,13

www.LCWords.com