Słowo na dziś
Kto trwa przy sprawiedliwości, ten zmierza do życia, kto zła szuka, ku śmierci idzie.

Przysłów (Przypowieści) 11,19

www.LCWords.com