Słowo na dziś
Ze wszystkich wspaniałych obietnic, które dał wam Pan, Bóg wasz, ani jedna nie zawiodła.

Jozuego 23,15

www.LCWords.com