Słowo na dziś
Skoro wierzycie w naszego uwielbionego Pana, Jezusa Chrystusa, to nie możecie traktować ludzi według zewnętrznych pozorów.

Jakuba 2,1

www.LCWords.com