Słowo na dziś
Oczy Pana zwrócone ku sprawiedliwym, a Jego uszy ku wołaniu o pomoc.

Psalm 34,16

www.LCWords.com