Słowo na dziś
Tak Bóg umiłował świat, że poświęcił swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.

Jana 3,16

www.LCWords.com