Słowo na dziś
Serce spokojne jest życiem dla duszy, zazdrość próchnicą dla kości.

Przysłów (Przypowieści) 14,30

www.LCWords.com