Słowo na dziś
Zapewniam was, że w dniu sądu zda człowiek rachunek z każdego niepotrzebnego słowa, które kiedykolwiek wypowiedział.

Mateusza 12,36

www.LCWords.com