Słowo na dziś
Nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Ciebie szukają.

Psalm 9,10

www.LCWords.com