Słowo na dziś
Pokażesz mi drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem.

Psalm 16,11

www.LCWords.com