Słowo na dziś
Nie bądźcie pobożni na pokaz, bo nie otrzymacie nagrody od waszego Ojca, który jest w niebie.

Mateusza 6,1

www.LCWords.com