Słowo na dziś
Kochajcie się wzajemnie jak bracia. Prześcigajcie się w okazywaniu sobie szacunku.

do Rzymian 12,10

www.LCWords.com