Słowo na dziś
Pan wie, jak ocalić pobożnych w chwili próby, a bezbożnych zachować na dzień sądu i kary.

2 Piotra 2,9

www.LCWords.com