Słowo na dziś
Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo.

Przypowieści (Przysłów) 19,17

www.LCWords.com