Słowo na dziś
Lepiej jest korzystać z tego, co jest przed oczyma, niż pożądać czegoś innego.

Kazn. Salomona (Koheleta) 6,9

www.LCWords.com