Słowo na dziś
Ty niegdyś osadziłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich. Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.

Psalm 102,26-27

www.LCWords.com