Słowo na dziś
O bogactwo się nie ubiegaj. Gdy utkwisz w nim wzrok, nie ma go, bo skrzydła sobie przyprawiło, jak orzeł, co odlatuje ku niebu.

Przysłów (Przypowieści) 23,4.5

www.LCWords.com