Słowo na dziś
Sprawiedliwość Boża spełnia się we wszystkich wierzących dzięki przyjęciu wiary w Jezusa Chrystusa.

do Rzymian 3,22

www.LCWords.com