Słowo na dziś
Pan jest naszym Bogiem - Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.

Powt. Prawa (5 Mojżeszowa) 6,4-5

www.LCWords.com